Theoretical Studies of Atomic Structure, Radiative Transitions and Interference Effects

Martin Andersson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Theoretical Studies of Atomic Structure, Radiative Transitions and Interference Effects”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi