Theoretical Studies of Electron Transport in Quantum Dot Structures

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Theoretical Studies of Electron Transport in Quantum Dot Structures”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi