Theorizing Three Basic Emotional Dynamics of Conflicts: A Situational Research Agenda

Poul Poder, Isabel Bramsen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)51-86
Antal sidor36
TidskriftPeace Research: The Canadian Journal of Peace and Conflict Studies
Volym46
Nummer2
StatusPublished - 2014
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap

Citera det här