Therapeutic hypothermia and coronary angiography are mandatory after out-of-hospital cardiac arrest: No.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/EditorialPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1030-1032
TidskriftIntensive Care Medicine
Volym40
Nummer7
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård

Citera det här