Therapeutic Targeting of Nuclear Gamma-Tubulin in RB1-negative Tumors.

Lisa Lindström, Bruno O Villoutreix, Sophie Lehn, Rebecka Hellsten, Elise Nilsson, Enisa Crneta, Roger Olsson, Maria Alvarado-Kristensson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

12 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Therapeutic Targeting of Nuclear Gamma-Tubulin in RB1-negative Tumors.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap