Thermal Emissivity: Basics, Measurement, and Biological Examples

Lars Olof Björn, Annica M. Nilsson

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskningPeer review

Sammanfattning

Measurement of thermal emissivity is of interest in a number of disciplines: Astronomy, climate science, meteorology, geology, biology, engineering, and so on, and a number of methods have been developed for different purposes and situations.

Originalspråkengelska
Titel på värdpublikationBioinspired Engineering of Thermal Materials
FörlagWiley-Blackwell
Sidor159-174
Antal sidor16
ISBN (elektroniskt)9783527687596
ISBN (tryckt)9783527338344
DOI
StatusPublished - 2018 feb. 23

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan biologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Thermal Emissivity: Basics, Measurement, and Biological Examples”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här