Thermal paper can replace typewriter correction paper in Emlen funnels

H. Mouritsen, G. Feenders, Arne Hegemann, Miriam Liedvogel

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)713-715
TidskriftJournal of Ornithology
Volym150
Nummer3
DOI
StatusPublished - 2009
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biologiska vetenskaper

Citera det här