Thermochronology of the Talkeetna intraoceanic arc of Alaska: Ar/Ar, U-Th/He, Sm-Nd, and Lu-Hf dating

B. R. Hacker, Peter B. Kelemen, Matthew Rioux, Michael O. McWilliams, Philip B. Gans, Peter W. Reiners, Paul W. Layer, Ulf Söderlund, Jeffrey D. Vervoort

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

23 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Thermochronology of the Talkeetna intraoceanic arc of Alaska: Ar/Ar, U-Th/He, Sm-Nd, and Lu-Hf dating”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar