Thermodynamic calculation of the phase diagram for the Al-B-C system at pressure 7.7 GPa

VZ Turkevich, DA Stratiichuk, DV Turkevich

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

1 Citering (SciVal)
122 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

The phase diagram of the Al–B–C system has been calculated at pressure 7.7 GPa using models of the phenomenological thermodynamics with the interaction parameters derived from the experimental data on the phase equilibria at high pressures and temperatures.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)423-426
Antal sidor4
TidskriftJournal of Superhard Materials
Volym38
Utgåva6
DOI
StatusPublished - 2016
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Metallurgi och metalliska material

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Thermodynamic calculation of the phase diagram for the Al-B-C system at pressure 7.7 GPa”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här