Thermodynamic modeling framework for prediction of tool wear and tool protection phenomena in machining

Axel Bjerke, Andrii Hrechuk, Filip Lenrick, Andreas Markström, Henrik Larsson, Susanne Norgren, Rachid M'Saoubi, Thomas Björk, Volodymyr Bushlya

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Thermodynamic modeling framework for prediction of tool wear and tool protection phenomena in machining”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi

Ingenjörs- och materialvetenskap