Thermodynamic modeling of materials systems for nanowires: CALPHAD, DFT and experiments

Masoomeh Ghasemi

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Handledare
  • Johansson, Jonas, handledare
ISBN (tryckt)978-91-7623-695-6
ISBN (elektroniskt)978-91-7623-696-3
StatusPublished - 2016 maj 13

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Subatomär fysik

Citera det här