Thermodynamic modelling of composition and crystal structure of ternary nanowires

Egor Leshchenko

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

104 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

An analytic expression for the composition of a ternary solid material nucleating from a quaternary liquid melt has been derived. This theory has been applied to Au-catalyzed and self-catalyzed, nucleation limited VLS growth of ternary III-V nanowires. Next, the developed model has been applied for the description of the composition dependence of the ZB/WZ polytypism in ternary nanowires.
Originalspråkengelska
Handledare
  • Johansson, Jonas, handledare
  • Magnusson, Martin, Biträdande handledare
StatusPublished - 2020

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknisk mekanik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Thermodynamic modelling of composition and crystal structure of ternary nanowires”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här