Thermodynamic modelling of composition and crystal structure of ternary nanowires

Egor Leshchenko

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

109 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Thermodynamic modelling of composition and crystal structure of ternary nanowires”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi