Thermodynamically Favourable States in the Reaction of Nitrogenase without Dissociation of any Sulfide Ligand

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Thermodynamically Favourable States in the Reaction of Nitrogenase without Dissociation of any Sulfide Ligand”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar