Thermohaline Mixing in Extremely Metal-poor Stars

Kate Henkel, Amanda I. Karakas, Andrew R. Casey, Ross P. Church, John C. Lattanzio

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Thermohaline Mixing in Extremely Metal-poor Stars”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Mark- och miljövetenskap