"This is home": Vaccination hesitancy and the meaning of place

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

232 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)202–220
Antal sidor18
TidskriftEthnologia Scandinavica
Volym52
StatusPublished - 2022 sep. 1

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Etnologi

Nyckelord

  • vaccine hesitancy
  • place
  • Hälsingland
  • non-representational
  • Kathleen Stewart
  • COVID-19
  • vaccilocus

Citera det här