Threads and Images : The Use of Scripture in Apophthegmata Patrum

Per Rönnegård

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Studien behandlar bibelbruket i den grekiska systematiska samlingen av Apophthegmata Patrum ( kenfädernas tänkespråk). Efter en inledande genomgång av tidigare forskning på biblebruk i allmänhet och det i tänkespråken i synnerhet formuleras undersökningens syfte så: att beskriva hur bibeltexten kontextualiseras, dvs. hur texten infogas i den undervisning och de ideal som förmedlas i det tänkespråk som bibeltexten ingår i. Samlingen placeras i genren kriasamlingar (samlingar av korta kärnfulla tänkespråk som tillskrevs kända personligheter). Ett klassifikationssystem, en "referens-taxonomi", utvecklas för att bestämma vilka tänkespråk som citerar, parafraserar eller anspelar på bibelställen på ett tydligt sätt. Studien baseras på de 155 tänkespråk som innehåller de mest uppenbara användingarna av bibeln. I kapitel tre analyseras 32 av dem på ett ingående sätt. I kapitel fyra utgör samtliga 155 tänkespråk grunden för en systematisering av bibelbruket. En uppsättning kategorier utvecklas utifrån hur bibeltexten görs relevant för tänkespråkens första läsare genom att trådar av bibliskt material vävs in i tänkespråkens nya text. En annan uppsättning kategorier utvecklas utifrån vilken roll bibeltexter har i enskilda tänkespråk. Slutligen jämförs olika slags bibelbruk i tänkespråken med hur en kria kunde utvecklas i en ergasia, en grundläggande retorisk övning som användes som en förberedelse för retorskolan i den tidens utbildningssystem.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Kyrko- och missionsstudier
Handledare
  • Holmberg, Bengt, handledare
  • Rubenson, Samuel, handledare
Tilldelningsdatum2007 okt 13
Förlag
Tryckta ISBN978-91-974897-5-1
StatusPublished - 2007

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2007-10-13
Time: 13:15
Place: Språk- och Litteraturcentrums hörsal, Helgonabacken 12

External reviewer(s)

Name: Ekenberg, Anders
Title: Doc
Affiliation: The Newman Institute, Stockholm

---
The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Centre for Theology and Religious Studies (015017000)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi, etik och religion

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Threads and Images : The Use of Scripture in Apophthegmata Patrum”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här