Threads and Images : The Use of Scripture in Apophthegmata Patrum

Per Rönnegård

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Threads and Images : The Use of Scripture in Apophthegmata Patrum”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora