Three crucial considerations when presenting alternative paradigms in sustainability research

Chad Boda, David Harnesk

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Three crucial considerations when presenting alternative paradigms in sustainability research”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Mark- och miljövetenskap