Three-dimensional functional human neuronal networks in uncompressed low-density electrospun fiber scaffolds

Albin Jakobsson, Maximilian Ottosson, Marina Castro Zalis, David O'Carroll, Ulrica Englund Johansson, Per Fredrik Johansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat