Three-dimensional hip cartilage quality assessment of morphology and dGEMRIC by planar maps and automated segmentation.

Carl Siversson, A Akhondi-Asl, S Bixby, Y-J Kim, S K Warfield

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

19 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Three-dimensional hip cartilage quality assessment of morphology and dGEMRIC by planar maps and automated segmentation.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap