Three-dimensional ultrasound studies of normal and abnormal ovaries

Ligita Jokubkiene

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

1 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Three-dimensional ultrasound studies of normal and abnormal ovaries”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap