Three-in-One C2H2-Selectivity-Guided Adsorptive Separation across an Isoreticular Family of Cationic Square-Lattice MOFs

Subhajit Dutta, Soumya Mukherjee, Omid T. Qazvini, Arvind K. Gupta, Shivani Sharma, Debanjan Mahato, Ravichandar Babarao, Sujit K. Ghosh

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Three-in-One C2H2-Selectivity-Guided Adsorptive Separation across an Isoreticular Family of Cationic Square-Lattice MOFs”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar