Three logicians walk into a bar : A modest proposal for teaching epistemic logic

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)21-22
TidskriftThe Reasoner
Volym9
Utgåva3
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi

Citera det här