Three new genera of the Ramalinaceae (lichen-forming Ascomycota) and the phenomenon of presence of ‘extraneous mycobiont DNA’ in lichen associations

Sergey Y. Kondratyuk, László Lőkös, Edit Farkas, S.-H. Jang, Dong Liu, Josef Halda, Per-Erik Persson, Mats Hansson, Ingvar Kärnefelt, Arne Thell, Jae-Seoun Hur

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Three new genera of the Ramalinaceae (lichen-forming Ascomycota) and the phenomenon of presence of ‘extraneous mycobiont DNA’ in lichen associations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agricultural and Biological Sciences