Three new Orientophila species (Teloschistaceae, Ascomycota) from eastern Asia

Sergii Kondratyuk, Lázló Lőkös, Ingvar Kärnefelt, Arne Thell, John A. Elix, Soon-Ok Oh, Jae-Seoun Hur

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

228 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Three species, Orientophila fauriei, O. jungakimae and O. yokjidoensis, from South Korea are described as new, illustrated and compared with closely related taxa.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)50-58
Antal sidor9
TidskriftGraphis Scripta
Volym28
Utgåva1–2
StatusPublished - 2016 apr.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Botanik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Three new Orientophila species (Teloschistaceae, Ascomycota) from eastern Asia”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här