Three new species of the subfamily Nossidiinae (Coleoptera: Ptiliidae) from South Korea

Taeyoung Jang, Mikael Sörensson, Jong Seok Park

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

  Sammanfattning

  The subfamily Nossidiinae was established in 2019 and is comprised of five genera including one fossil genus. Among them, Nossidium Erichson and Sindosium Johnson share many morphological similarities. To this point, two extant Nossidium-species, N. flachi Ganglbauer and N. pilosellum (Marsham) have been recorded in the Palaearctic realm. In this paper, we describe three new species, Nossidium koreanum sp. nov., Sindosium longifilum sp. nov. and S. chungbukicum sp. nov. from South Korea. These are the first Nossidiinae species described from Korea, as well as the first Palaearctic record of the genus Sindosium.

  Originalspråkengelska
  Sidor (från-till)537-547
  Antal sidor11
  TidskriftZootaxa
  Volym5319
  Nummer4
  DOI
  StatusPublished - 2023 juli 27

  Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biologisk systematik
  • Zoologi

  Fingeravtryck

  Utforska forskningsämnen för ”Three new species of the subfamily Nossidiinae (Coleoptera: Ptiliidae) from South Korea”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Citera det här