Threshold stress intensity factor for delayed hydride cracking in Zr-2.5%Nb pressure tube alloy

R. N. Singh, Per Ståhle, J. K. Chakravartty, A. A. Shmakov

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

21 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Threshold stress intensity factor for delayed hydride cracking in Zr-2.5%Nb pressure tube alloy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar