Thromboembolism, major bleeding and mortality in patients with mechanical heart valves- a population-based cohort study.

Ashkan Labaf, Bartosz Grzymala-Lubanski, Martin Stagmo, Susanna Lövdahl, Mattias Wieloch, Anders Själander, Peter Svensson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Low incidences of thromboembolism (TE) and bleeding in patients with mechanical heart valves (MHV) have previously been reported. This study assesses the incidence of and clinical risk factors predicting TE, major bleeding and mortality in a clinical setting.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)354-359
TidskriftThrombosis Research
Volym134
Nummer2
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Thromboembolism, major bleeding and mortality in patients with mechanical heart valves- a population-based cohort study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här