Thromboembolism, major bleeding and mortality in patients with mechanical heart valves- a population-based cohort study.

Ashkan Labaf, Bartosz Grzymala-Lubanski, Martin Stagmo, Susanna Lövdahl, Mattias Wieloch, Anders Själander, Peter Svensson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

21 Citeringar (SciVal)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat