Thromboprophylactic effect of low molecular weight heparin started in the evening before elective general abdominal surgery: a comparison with low-dose heparin

D Bergqvist, U S Burmark, J Frisell, O Guilbaud, T Hallbook, A Horn, A Lindhagen, H Ljungner, K G Ljungstrom, Thomas Mätzsch

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Thromboprophylactic effect of low molecular weight heparin started in the evening before elective general abdominal surgery: a comparison with low-dose heparin”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap