Thylakoid membranes from green plants affect appetite and promote body weight loss

Caroline Montelius

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

561 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Övervikt och fetma fortsätter öka världen över, och har redan nått enorma
proportioner. Med dessa tillstånd följer en rad sjukdomar, så som diabetes typ 2, hjärtoch
kärlsjukdomar och en del cancersjukdomar. Idag är det globalt sett fler människor
som dör av fetma och de sjukdomar som är relaterade till övervikt, än som dör av
undervikt och svält. Övervikt orsakas främst av att vi har ett högre energi-intag än den
energimängd vi gör av med genom att röra på oss. Idag har många stillasittande jobb
och väljer bilen eller bussen framför att promenera eller cykla. Vi prioriterar inte heller
träning eller andra fysiska aktiviteter på fritiden. När det kommer till våra måltider
består dessa ofta av extra “smakrik” mat, d.v.s. mat som innehåller en stor del fett
och/eller socker. När vi sedan lagt på oss några extra kilon får vi ett ännu starkare sug
för smakrik föda, så att dessa livsmedel fyller en ännu större del av vårt dagliga liv.
Stressen kring olika dieter och kostråd gör tyvärr inte det ohälsosamma ätandet bättre.
Trender som att äta flertalet mellanmål för att undvika att bli hungrig har lett till att vi
idag har väldigt svårt att verkligen ”känna” hur hungriga vi är och hur mätta vi blir efter
en måltid. Detta gör att vi oftare äter större måltider och fler mellanmål. De medfödda
hunger- och mättnadssignaler har blivit utslagna.
De läkemedel som idag finns tillgängliga för att motverka övervikt och fetma har oftast
biverkningar, så som fettdiarré, huvudvärk, infektioner och hjärtklappning. Antalet
fetmaoperationer, sk. gastric bypass, ökar även världen över.
I min forskning har vi funnit att ett membran från gröna blad, thylakoider, har positiva
effekter hos både djur och människor. Tillsats av thylakoider leder till ett långsammare
upptag av näringsämnen från mag- och tarmkanalen, vilket leder till ett lägre
blodsockersvar efter måltid. Ytterligare förbättringar som vi funnit hos personer som
ätit tillskott av thylakoider är bättre reglerad frisättning av insulin samt sänkta
blodfetter. Vi har även funnit att thylakoider ger en ökning av de hormoner som
påverkar mättnaden, och minskar de hormoner som gör oss hungriga, vilket gör att vi
håller oss mätta och belåtna en längre tid mellan måltiderna. Efter en måltid med
thylakoider har vi även funnit att suget efter de extra smakrika produkterna med hög
andel fett och/eller socker sjunker. Exempel på dessa smakrika produkter är choklad,
kanelbullar och godis. Slutligen har vi visat i en studie hos människor att tillskott av
thylakoider varje dag i tre månader resulterar i en viktnedgång på ca 5 kg (ca 6% av
kroppsvikten). Denna viktnedgång kan verka blygsam, men den uppnås genom att
endast ta thylakoid-tillskottet och i övrigt följa de svenska och nordiska
rekommendationerna för födointag och fysisk aktivitet. Det är dessutom mer hälsosamt
14
med en långsam viktnedgång, som förhoppningsvis kan hållas stabil under resten av
livet. Vid en sträng diet och snabb viktnedgång ändras kroppens ämnesomsättning för
att ”spara” på den energi som kommer med födointaget, vilket är anledningen till den
s.k. ”jojo-bantningen”. I våra studier med thylakoider har vi däremot sett att denna
ändring i ämnesomsättning motverkas, vilket talar för att en varaktig viktnedgång bör
vara möjlig med tillskott av thylakoider.
För att sammanfatta så påverkar tillskottet av thylakoider kroppen på ett fördelaktigt
sätt. Thylakoider leder till en förbättrad reglering av blodsocker, insulin och blodfetter,
påverkar hormoner som ökar mättnad och minskar suget efter ohälsosam mat. Tillskott
av thylakoider har inte heller visat på några biverkningar. Sammanfattningsvis leder
tillskott av thylakoider till viktnedgång. Vi fastslår därför att thylakoider kan vara en ny
metod för att motverka och behandla övervikt, fetma och de metaboliska sjukdomarna.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap
Handledare
  • Erlanson-Albertsson, Charlotte, handledare
  • Weström, Björn, handledare
Tilldelningsdatum2015 feb. 6
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7619-094-4
StatusPublished - 2015

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2015-02-06
Time: 09:00
Place: LUX Hörsal Nedre, Helgonavägen 3, Lund

External reviewer(s)

Name: Rössner, Stephan
Title: Prof
Affiliation: Karolinska Institutet

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicinska grundvetenskaper

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Thylakoid membranes from green plants affect appetite and promote body weight loss”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här