Thymic gene transfer of myelin oligodendrocyte glycoprotein ameliorates the onset but not the progression of autoimmune demyelination

Christopher Siatskas, Natalie Seach, Guizhi Sun, Ashley Emerson-Webber, Aude Silvain, Ban-Hock Toh, Frank Alderuccio, B Thomas Bäckström, Richard L Boyd, Claude C Bernard

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Thymic gene transfer of myelin oligodendrocyte glycoprotein ameliorates the onset but not the progression of autoimmune demyelination”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar