Thyroid autoimmunity in relation to islet autoantibodies and HLA-DQ genotype in newly diagnosed type 1 diabetes in children and adolescents.

Berglind Jonsdottir, Cecilia K Andersson, Annelie Carlsson, Ahmed Delli, G Forsander, J Ludvigsson, C Marcus, Ulla Samuelsson, E Ortqvist, Åke Lernmark, S-A Ivarsson, H Elding Larsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

30 Citeringar (SciVal)
133 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Thyroid autoimmunity in relation to islet autoantibodies and HLA-DQ genotype in newly diagnosed type 1 diabetes in children and adolescents.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap