Tickling tensions: Gazing into the parallax gap of the multicultural imaginary

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Tickling tensions: Gazing into the parallax gap of the multicultural imaginary”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi