Tidelagaren och den homosexuelle mannen: Två typer i den svenska rättshistorien

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)513-521
TidskriftHistorisk Tidskrift
Volym118
Nummer4
StatusPublished - 1998
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Elektroteknik och elektronik

Citera det här