Tidskrift för genusvetenskap

Cristine Sarrimo, Monika Edgren

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkPeer review

Sammanfattning

En redogörelse för hur Kvinnovetenskaplig tidskrift bytte namn till Tidskrift för genusvetenskap när Cristine Sarrimo och Monika Edgren var redaktörer för tidskriften. I artikeln återges hur redaktionen resonerade kring namnbytet utifrån det genusvetenskapliga fältets förändring från ett tidigare fokus på kvinnor till ett breddat genusbegrepp.
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationNya röster : kvinnotidskrifter under 150 år
RedaktörerAnna Nordenstam
FörlagGidlunds förlag
ISBN (tryckt)9789178448920
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur

Citera det här