Tight control management of early RA achieves more patients in remission at 6 months and improves pain, function and Fatigue at 24 months compared to a control group

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstractPeer review

Sammanfattning


Originalspråkengelska
ArtikelnummerAB0232
Sidor (från-till)1573-1573
TidskriftAnnals of the Rheumatic Diseases
Volym78
Utgåva2
DOI
StatusPublished - 2019

Bibliografisk information

© Author(s) (or their employer(s)) 2019. No commercial re-use.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reumatologi och inflammation

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Tight control management of early RA achieves more patients in remission at 6 months and improves pain, function and Fatigue at 24 months compared to a control group”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här