Tillgänglighet, användbarhet och universell utformning

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskningPeer review

Sammanfattning

När ett barn föds är det mycket i samhället som det ännu inte har träffat på. Ja, faktiskt det mesta. Vem barnet blir och vilka vägar det väljer genom livet kommer att påverkas av många faktorer, däribland utformningen av alla de produkter och miljöer det över tid möter och interagerar med.

I detta kapitel ägnar vi oss åt fysiska aspekter av interaktionen mellan individ och samhälle, med fokus på hur tillgänglighet, användbarhet och universell utformning (UU) formar förutsättningarna för delaktighet. Vi argumenterar för att de tre begreppen kan och bör ses som delar i en helhet och att de kompletterar varandra med avseende på underliggande tankemodeller och fokus. I kapitlet går vi igenom begreppen och hur de förhåller sig till varandra, för att därefter ge vår syn på hur de hänger ihop.
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationParticipation
Undertitel på värdpublikationvad, när, hur
RedaktörerVerner Denvall, Susanne Iwarsson
UtgivningsortLund
FörlagStudentlitteratur AB
Kapitel5
Sidor151-182
Antal sidor31
Utgåva1
ISBN (tryckt)9789144153155
StatusPublished - 2022 aug. 18

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Övrig annan samhällsvetenskap

Fria nyckelord

  • Medborgarinflytande
  • Brukarinflytande
  • Tillgänglighet
  • Användbarhet
  • Universell utformning
  • Participation
  • Delaktighet

Citera det här