Tilling Nature - Harvesting Culture. Exploring Images of the Human Being in the Transition to Agriculture.

Elisabeth Rudebeck

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
I denna avhandling undersökes och diskuteras människosyn i arkeologisk forskning i ett långtidsperspektiv. Frågorna kring existentiella bilder av människan fokuseras kring det arkeologiska problemet jordbrukets uppkomst. Teorier om jordbrukets uppkomst från klassisk tid fram till det sena 1900-talet diskuteras med avseende på människosyn och dess förändring över tid och relation till samtida sociala och politiska processer.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Arkeologi
Handledare
  • Olausson, Deborah, handledare
Tilldelningsdatum2000 maj 25
Förlag
ISBN (tryckt)91-22-01872-7
StatusPublished - 2000

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2000-05-25
Time: 13:15
Place: Edens hörsal, Paradisgatan

External reviewer(s)

Name: Hodder, Ian
Title: Professor
Affiliation: Stanford

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arkeologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Tilling Nature - Harvesting Culture. Exploring Images of the Human Being in the Transition to Agriculture.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här