Tillit eller tvång? Konsumenters förtroende för handelns datainsamling

Stefan Larsson, Theodor Emanuelsson, Sara Thiringer

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

126 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

I denna undersökning har vi i juni 2020 frågat ett representativt urval om strax över 2000 svenskar om hur de förhåller sig till handelns användning av deras personliga information. Urvalet har viktats och efterstratifierats så att det ska representera den svenska allmänheten 18-79 år. Syftet har varit att bättre förstå i vilken mån allmänheten tycker att utbytet mellan vad de får i termer av exempelvis rabatter och erbjudanden och vad de ger i termer av sin egen data är ett rättvist och balanserat utbyte. Vi vill med studien bidra med kunskap om hur handeln kan stärka och bibehålla kundens tillit för datadrivna och individualiserade tjänster.

Rapporten är en del i forskningsprojektet DATA/TRUST: Tillitsbaserad personuppgiftshantering i den digitala ekonomin som leds av Stefan Larsson, finansieras av Handelsrådet och innebär en samverkan mellan Lunds universitet och tankesmedjan Fores. Rapportförfattare utöver Stefan Larsson är Theodor Emanuelsson och Sara Thiringer, projektassistenter och studenter vid Lunds universitet. Datainsamlingen är utförd i samarbete med Novus.
Originalspråksvenska
FörlagFores
UppdragsgivareThe Swedish Retail and Wholesale Council (Handelsrådet)
Antal sidor120
ISBN (tryckt)978-91-87379-82-6
StatusPublished - 2020 dec. 8

Bibliografisk information

Stefan Larsson är docent i teknik och social förändring vid institutionen för teknik och samhälle på LTH, Lunds universitet där han leder en forskargrupp inriktad mot digitalisering, datadrivna marknader och AI, med fokus på tillit, transparens och ansvar. Han är jurist och disputerad i såväl rättssociologi som i fysisk planering.

Theodor Emanuelsson är pol. kand. i statsvetenskap och praktiserade på YouGov i Storbritannien under Brexit-folkomröstningen. Han avslutar sin kandidatexamen i statistik vid Lunds universitet ht 2020 och har i denna studie verkat som projektassistent.

Sara Thiringer är pol. kand. i statsvetenskap och fil. kand. i informatik. Hon är statistikstudent och verksam som lärarassistent på Statistiska institutionen vid Lunds universitet. Etiska aspekter av datainsamling och algoritmer fångar alltid hennes intresse och hon har i detta projekt verkat som projektassistent.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Samhällsvetenskap
 • Annan samhällsbyggnadsteknik

Fria nyckelord

 • handel
 • retail
 • personuppgifter
 • datainsamling
 • tillit
 • förtroende
 • survey
 • trade-off
 • transparens

Citera det här