Tillit i det digitala samhället – en kartläggning

Tobias Olsson, Calle Rosengren, Per Runeson, Susanna Bill, Stefan Larsson

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkPopulärvetenskap

365 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Det här kapitlet redovisar resultat från den enkätstudie om tillit i det digitala samhället som genomfördes i DigiTrustprojektet i januari, 2014. Den internetbaserade enkätstudien innehöll 1118 svenska respondenter med en jämn fördelning avseende kön och ålder. Enkäten omfattade ca 35 frågor som i huvudsak kunde sorteras under någon av följande fem kategorier: 1) Övervakning, 2) Bank 3) Hälsa, 4) Arbetsliv, och 5) Medier.
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationDigiTrust: Tillit i det digitala. Tvärvetenskapliga perspektiv från ett forskningsprojekt
RedaktörerStefan Larsson, Per Runeson
FörlagPufendorfinstitutet, Lunds universitet
Sidor21-40
ISBN (tryckt)978-91-979893-6-7
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning

Citera det här