Time- and Frequency-Varying K -Factor of Non-Stationary Vehicular Channels for Safety-Relevant Scenarios

Laura Bernado, Thomas Zemen, Fredrik Tufvesson, Andreas Molisch, Christoph F. Mecklenbrauker

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

64 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Time- and Frequency-Varying K -Factor of Non-Stationary Vehicular Channels for Safety-Relevant Scenarios”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap