Time and relative dimensions in syndromology: Towards endophenotypes in neurology, psychiatry and in-between

Jeffrey C.L. Looi, Alexander F. Santillo

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/EditorialPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1079-1081
Antal sidor3
TidskriftAustralian and New Zealand Journal of Psychiatry
Volym51
Nummer11
DOI
StatusPublished - 2017 nov. 1

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykiatri

Citera det här