Time dependence of heterogeneous ice nucleation by ambient aerosols: laboratory observations and a formulation for models

Jonas K.F. Jakobsson, Deepak B. Waman, Vaughan T.J. Phillips, Thomas Bjerring Kristensen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Time dependence of heterogeneous ice nucleation by ambient aerosols: laboratory observations and a formulation for models”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap