Time-dependent density-functional theory and strongly correlated systems: insight from numerical studies.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Time-dependent density-functional theory and strongly correlated systems: insight from numerical studies.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Physics

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology