Time-Dependent Density-Functional Theory Meets Dynamical Mean-Field Theory: Real-Time Dynamics for the 3D Hubbard Model

Daniel Karlsson, Antonio Privitera, Claudio Verdozzi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Time-Dependent Density-Functional Theory Meets Dynamical Mean-Field Theory: Real-Time Dynamics for the 3D Hubbard Model”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Medicin och livsvetenskap