Time-resolved optical spectroscopy of the pulsating DA white dwarf HS 0507+0434B : New constraints on mode identification and pulsation properties

Rubina Kotak, M. H. van Kerkwijk, J. C. Clemens

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

21 Citeringar (SciVal)
37 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Time-resolved optical spectroscopy of the pulsating DA white dwarf HS 0507+0434B : New constraints on mode identification and pulsation properties”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Fysik och astronomi