Time-resolved transmission spectroscopy of the ultra-hot Jupiter WASP-189 b

B. Prinoth, H. J. Hoeijmakers, S. Pelletier, D. Kitzmann, B. M. Morris, A. Seifahrt, D. Kasper, H. H. Korhonen, M. Burheim, J. L. Bean, B. Benneke, N. W. Borsato, M. Brady, S. L. Grimm, R. Luque, J. Stürmer, B. Thorsbro

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Time-resolved transmission spectroscopy of the ultra-hot Jupiter WASP-189 b”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Mark- och miljövetenskap