Time trends between 1987 and 2007 for perfluoroalkyl acids in plasma from Swedish women.

Anna Axmon, Jonatan Axelsson, Kristina Jakobsson, Christian Lindh, Bo A Jönsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

34 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Time trends between 1987 and 2007 for perfluoroalkyl acids in plasma from Swedish women.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Mark- och miljövetenskap

Medicin och livsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap

Samhällsvetenskap